CHEEKY ZE ŠTÍPEK

O: Pino z Potoňskej lúky M:Poly ze Štípek

Chovná fena

Výstavy

KV - výborná, CAJC

Zkoušky 

PZ - I. cena